Proměny

Před                                               Po

Kotačková 1web    Kotačková 2web

Šimčíková 1web    Šimčíková 2web

0w    4w    2w    

01 web    1web    3web

01n    3n    1n    

HS_00net    HS_05net    HS_03net

6    7    8

18    net    net2

15    16    17

12    14    13

9    11    10